OJ Form och Kommunikation utvecklar framför allt webbsidor i publiceringsverktygen Joomla och Wordpress.

  I dessa publiceringsverktyg där kunden på ett enkelt sätt kan sköta det mesta själv vad gäller uppdatering av texter, bilder etc. efter att sidan är lanserad. Webbsidorna byggs med hänsyn till företagets/organisationens grafiska profil så att denna harmoniserar och där företagets egna kunder känner igen sig gentemot övriga marknadsföringskanaler och grafiskt material. Skulle det vara så att företaget/organisationen inte har någon enhetlig framarbetad grafisk profil så erbjuder OJ Form & kommunikation även dessa tjänster inom grafisk profilering.

  Kontakt

  OJ Form & Kommunikation
  Gravyrplatsen 13
  302 71 Halmstad

  Tfn. 0733-40 30 18

  E-post: info@oj.se

  © 2017 OJ Form & Kommunikation. All Rights Reserved. Producerad av OJ Form & Kommunikation.