OJ Form och Kommunikation utvecklar framför allt webbsidor i publiceringsverktygen Joomla och Wordpress.

I dessa publiceringsverktyg där kunden på ett enkelt sätt kan sköta det mesta själv vad gäller uppdatering av texter, bilder etc. efter att sidan är lanserad. Webbsidorna byggs med hänsyn till företagets/organisationens grafiska profil så att denna harmoniserar och där företagets egna kunder känner igen sig gentemot övriga marknadsföringskanaler och grafiskt material. Skulle det vara så att företaget/organisationen inte har någon enhetlig framarbetad grafisk profil så erbjuder OJ Form & kommunikation även dessa tjänster inom grafisk profilering.

Kontakt

OJ Form & Kommunikation
Gravyrplatsen 13
302 71 Halmstad

Tfn. 0733-40 30 18

E-post: info@oj.se